Nyheter | Fadderskap | Människan som platsen | Observationer | Bakgrund | Artiklar | Foton | Kontakt | Länkar| Anna Hesselgren| English

 

 

 

                        Har du tagit hand om en figur ?

                              Bli fadder och en del i det interaktiva projektet !

 

                              För att behålla figuren och bli fadder krävs en motprestation vilket innebär att den som hittar figuren

                              ger ett bidrag till en organisation eller förening som upphittaren anser bidrar till att hjälpa människor

                              som på ett eller annat sätt farit illa i det offentliga rummet.

                              Alternativt att man direkt hjälper en medmänniska man känner till har farit illa.

                              Dessutom måste upphittaren mejla och berätta var figuren hittades och hur upphittaren själv upplever projektet som delaktig.

                              Mejla anna.hesselgren@stillalive.eu så skickas ett fadderskapsbevis !

                              Skicka gärna med ett fotografi på figuren i sin nya miljö.

                              Text och bild publiceras sedan på hemsidan under "Observationer"