Nyheter | Fadderskap | Människan som platsen | Observationer | Bakgrund | Artiklar | Foton | Kontakt | Länkar| Anna Hesselgren| English

 

 

Artikel i Smålandsposten den 3 juli 2009

Familj känner sig kränkt av konstverk i Växjö

 

Anna Hesselgrens interaktiva konstprojekt StillAlive har väckt starka reaktioner. En Växjöfamilj menar att deras familjegrav på Tegnérkyrkogården har blivit skändad.

 

              

Här på Tegnérkyrkogården i Växjö valde två av volontärerna att placera sina figurer.


 

- Jag är väldigt ledsen för att den här familjen har tagit så illa vid sig. Samtidigt är det i viss mån meningen att projektet ska skapa reaktioner. Men i det här fallet kanske det har gått lite för långt, säger Anna Hesselgren.
Det var under årets Vårstad i Växjö som den Stockholmsbaserade konstnären startade sitt projekt Still Alive – Människan som platsen, efter en inbjudan från Växjö konsthall.
 

20 skulpturer, i form av 30 centimeter långa människofigurer, hämtades då upp av lika många volontärer som fick i uppgift att placera ut skulpturerna runt om i staden. Utplacerarna fick instruktionen att hitta "skyddande" platser i den offentliga miljön. Två av volontärerna valde då att placera sina figurer på Tegnérkyrkogården.
 

Nu, en månad senare, har Anna Hesselgren fått ett brev från en familj i Växjö som uttrycker sin ilska mot hur man genom det här projektet har skändat deras familjegrav och inkräktat i deras privata sfär. "Vill härmed uttrycka min och familjens avsky för den skändning av vår familjegrav som jag anser vi utsatts för genom denna makabra mansfigur som placerats på vår gravsten. Du borde villkorat utplacering bättre! Vi anser inte att vår gravplats tillhör det offentliga rummet", står det bland annat i brevet.
Anna Hesselgren har valt att publicera familjens brev på projektets hemsida – www.stillalive.eu – där hon även har lagt ut de två volontärernas beskrivningar om varför de valde att placera sina figurer just på kyrkogården.
 

- Jag hoppas att det kan ge familjen en förståelse om projektet och varför utplacerarna valt att göra som de gjorde.
Tar du som konstnär på dig något ansvar för det här?
- Jag vet inte riktigt vad mer jag kan gör än att publicera texterna på hemsidan. Dessutom är det utplacerarnas uppgift att känna efter vad som kan vara lämpligt, säger Anna Hesselgren.
Enligt de uppgifter hon har fått är de båda figurerna på kyrkgården nu bortplockade – vilket också är en del i projektet. Efter att figurerna har placerats ut är det nämligen fritt fram för de som   hittar dem att ta med dem hem och bli faddrar för dem. Som motprestation vill konstnären att man donerar en frivillig summa till en hjälporganisation. Gärna till en organisation som stöttar de som på något sätt blivit kränkta i det offentliga rummet.
- Jag vet ju inte exakt vad som händer med figurerna. Men jag har fått uppgifter om att ungefär hälften av dem har försvunnit från de platser där de placerades ut, men jag har bara fått in en fadder hittills.
- Jag vill ju att fler hör av sig till min hemsida och berättar vad de gjort av figurerna de har plockat upp. Berättelserna är en viktig och intressant del av konstverket, säger Anna Hesselgren.

     

Andreas Westergren , Smålandsposten

 

      

 

         Kommentarer från tidningens läsare